Cenovnik – Domaći transport

Svaki sledeći 1 kilogram je dodatno 24,00 bez PDV-a, 28,80 sa PDV-om. Navedene cene mogu se uvećati shodno Članu 10. opštih uslova. Broj paketa u pošiljci ne utiče na cenu.

Doplate za dodatne usluge:

1. COD (dostava sa povratom otkupnine):
• za uplatu otkupnine vrednosti do 1000 RSD – 30 RSD sa PDV-om
• za uplatu otkupnine vrednosti veće od 1000 RSD – 0,7% od vrednosti otkupnine sa PDV-om

2. Dodatno osiguranje za pošiljke većih vrednosti prema Ugovoru o dostavi pošiljaka.

3. Dostava sa povratom potpisane dokumentacije – 24 RSD sa PDV-om.

4. Dopunska poštarina (zaračunava se na osnovnu cenu usluge prevoza):
• PRETEŠKA pošiljka (za svako pojedinačno registrovano koleto/paket težine veće od 31,5
kg) – 180 RSD sa PDV-om.
• GLOMAZNA pošiljka (za svako pojedinačno registrovano koleto/paket koji prelazi dimenzije
60x60x60 cm odnosno odgovara zbiru dužine i obima paketa na najširem mestu poprečno
do maksimalnih 300 cm, sa tim da najveća dimenzija pošiljke može biti do 150 cm) – 360
RSD sa PDV-om.
• IZDVOJENA pošiljka (za svaku prethodno registrovanu pošiljku od strane nalogodavca čija
sadržina zahteva posebnu pažnju i kao takva nosi oznaku upozorenja-lomljiva sadržina) –
480 RSD sa PDV-om.

Obaveštenje o primeni procedura za jasno razvrstavanje kategorizaciju i naplatu dopunske poštarine za preteške glomazne izdvojene i paletne pošiljke

Definicija vangabaritnih posiljki – preteskih i glomaznih paketa u posiljci CE

CENOVNIK septembar 2018

Kontakt
City Express d.o.o.
Svetog Save 36, Surčin, Srbija

Telefon: +381 11 30 93 000
Fax: +381 11 30 93 022
e-mail: info@cityexpress.rs
web: www.cityexpress.rs

PIB: 101721247
Matični broj: 17402145
Info
© City Express . Developed by Butasbureau.nl