Pristupnica

ugovor

Zahtev za sačinjavanje pisanog ugovora

 

 Domaći transport

 Međunarodni transport

Naziv preduzeća: *

Adresa gde se vodi preduzeće: *

Poštanski broj: *

Mesto sedišta preduzeća: *

Adresa gde se preuzima pošta:

Poštanski broj:

Mesto:

Telefon (jedan ili više): *

Fax:

E-mail: *

PIB: *

Matični broj: *

Broj računa: *

Ime i prezime direktora: *

Ime i prezime kontakt osobe: *

Šifra delatnosti: *

Bliži opis delovanja preduzeća: *

PDV Obrazac:

Obrazac za identifikaciju:

 Saglasan/a sam sa uslovima

 

Kontakt
City Express d.o.o.
Svetog Save 36, Surčin, Srbija

Telefon: +381 11 30 93 000
Fax: +381 11 30 93 022
e-mail: info@cityexpress.rs
web: www.cityexpress.rs

PIB: 101721247
Matični broj: 17402145
Info
© City Express . Developed by Butasbureau.nl