Cenovnik – Domaći transport

– Svaki sledeći 1 kilogram je dodatno 20,23 bez PDV-a, 24,28 sa PDV-om
– City Express zadržava pravo da izvrši korekciju cena shodno tački 10 Posebnih uslova
– Broj paketa u pošiljci ne utiče na cenu
– Osiguranje prevoza je uračunato u cenu

Doplate za dodatne usluge:
1. COD (dostava sa povratom otkupnine)
– za uplatu otkupnine vrednosti do 1000 din. …………………..30 din. sa PDV-om
– za uplatu otkupnine vrednosti veće od 1000 din. …………..0,7% od vrednosti otkupnine + PDV

2. Dodatno osiguranje za pošiljke većih vrednosti prema Ugovoru o dostavi pošiljaka

3. Dostava sa povratom dokumentacije prema Ugovoru o dostavi pošiljaka

4. Dopunska poštarina (zaračunava se na osnovnu cenu usluge prevoza):

– PRETEŠKA pošiljka (za svako pojedinačno registrovano koleto / paket težine veće od 31,5 kg) ……………………………………………………….180 RSD sa PDV-om
– GLOMAZNA pošiljka (za svako pojedinačno registrovano koleto / paket koji prelazi dimenzije 60x60x60 cm odnosno odgovara zbiru dužine i obima paketa na najširem mestu poprečno do maksimalnih 300 cm, s ‘tim da najveća dimenzija pošiljke može biti do 150 cm)………………………………………….…………………360 RSD sa PDV-om
– IZDVOJENA pošiljka (za svaku prethodno registrovanu pošiljku od strane nalogodavca čija sadržina zahteva posebnu pažnju i kao takva nosi oznaku upozorenja – lomljiva sadržina)……………………………………………………………480 RSD sa PDV-om

Obaveštenje o primeni procedura za jasno razvrstavanje kategorizaciju i naplatu dopunske poštarine za preteške glomazne izdvojene i paletne pošiljke

Definicija vangabaritnih posiljki – preteskih i glomaznih paketa u posiljci CE

CENOVNIK jun 2018

Kontakt
City Express d.o.o.
Svetog Save 36, Surčin, Srbija

Telefon: +381 11 30 93 000
Fax: +381 11 30 93 022
e-mail: info@cityexpress.rs
web: www.cityexpress.rs

PIB: 101721247
Matični broj: 17402145
Info
© City Express . Developed by Butasbureau.nl