Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga

Posebni uslovi (PDF dokument)

Zabranjeni predmeti iz tačke 7 posebnih uslova rada (PDF dokument)

 

Kontakt
City Express d.o.o.
Svetog Save 36, Surčin, Srbija

Telefon: +381 11 30 93 000
Fax: +381 11 30 93 022
e-mail: info@cityexpress.rs
web: www.cityexpress.rs

PIB: 101721247
Matični broj: 17402145
Info
© City Express . Developed by Butasbureau.nl